Några bilder av grönsaker odlade under föregående säsong