Det började helt enkelt med odlingsglädje. Sedan kom tanken om att vara självförsörjande med grönsaker genom att använda marken vi har. Nu vill vi göra det bästa och mesta av vad vi har och dela med oss; odla, ta tillvara och dela mat och inspiration. Genom att hushålla med resurser skapar vi en hållbar framtid och ett mer självständigt liv.