Djupbädd till squash och patty pan

Vi har skapat en variant av djupbädd för de energikrävande squash och patty pan plantorna nu. Vi valde att använda 3 x 10m av landet för detta och gjorde såhär:

  1. Grävde ”spadblads-djupt” (ca 30-40cm)
  2. Fyllde med ett lager (ca 30-40cm) obrunnen fårgödsel blandad med halm för energi, lite varme och bra dränering.  012Luckrade det och fordelade det lite jämnare.
    Man tager vad man haver!
  3. Lade tillbaka jorden ovanpå och fräste sedan för en jämn planteringsyta

Klart! Det dröjer lite än, men om en knapp månad hoppas jag att de förodlade plantorna är redo att komma till sin nya varma bädd.